NÁŠ TÝM

PETRA FIALOVÁ
KAREL FIALA
JAROSLAV ZVOLSKÝ
ZUZANA KRUMLOVÁ
LENKA SKOUPÁ
ADRIANA ŠEFČÍKOVÁ
ZUZANA KARLOVÁ
KARINA MATEVOSJANOVÁ

Zaměření

Všestranně zaměřená Fialová advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní poradenství zasahující do všech právních odvětví. Naši klienti se mohou spolehnout, že pro ně vyhledáme optimální řešení, ať se nalézají v jakékoliv situaci a pozici. Právní služby poskytujeme bez omezení jakýmkoliv odvětvím či postavením klienta. Zastupujeme naše klienty, ať se na nás obrátí ve věci jejich podnikatelského působení, nebo právních problémů v soukromé sféře. Zajišťujeme právní pomoc, jež je kompletní, neboť ani jednotlivé oblasti Vašeho života nejsou navzájem izolovány. Za každé situace jsme připraveni hájit právě Vaše zájmy, ať už stojíte na straně podnikatelů či spotřebitelů, žalobců či žalovaných nebo zaměstnavatelů či zaměstnanců. Máme bohatou zkušenost se zastupováním klientů před orgány státní správy a samosprávy, především před soudy všech stupňů, civilními, trestními i rozhodčími, před úřady, zejména Finančním úřadem, Živnostenským úřadem, Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem pro ochranu osobních údajů aj., jakož i před Českou národní bankou. Díky efektivní komunikaci s těmito orgány zajišťujeme pohotové vyřízení Vašich požadavků. Kromě generální praxe se můžeme pyšnit četnými zkušenostmi v oblasti:
  • Mediálního práva a reklamy
  • Ochranných známek
  • Nekalé soutěže
  • Ochrany osobnosti
  • Rodinného práva
STOJÍME VŽDY NA TÉ SPRÁVNÉ STRANĚ. NA TÉ VAŠÍ.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Ke dni 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). Ačkoliv mnohé zůstává stejné, dochází však k nárůstu požadavků na správce osobních údajů, což je například i jakýkoliv zaměstnavatel. GDPR také přináší nová práva subjektům osobních údajů – fyzickým osobám i osobám samostatně výdělečně činným. Zároveň stanovuje výrazně vyšší pokuty za porušení těchto povinností, a to až do výše 20 milionů, resp. 4 % z obratu celé skupiny. I přesto se domníváme, že GDPR je třeba vnímat spíše jako evoluci než revoluci v ochraně osobních údajů. Problematikou osobních údajů se zabýváme dlouhodobě, jsme mj. členem všech předních profesních organizací v tomto oboru, např. Spolku pro ochranu osobních údajů. GDPR proto vnímáme především jako příležitost dát do pořádku oblast nakládání s osobními údaji, a to jak v nadnárodní korporaci, tak ve firmě s jedním zaměstnancem. Rádi Vám s touto výzvou pomůžeme. GDPR je tedy tou správnou příležitostí pro kompletní audit společnosti ve všech oblastech fungování, neboť tam kde je osobní údaj (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo…), tam sahá GDPR. Ve spolupráci s externím partnerem provedeme zároveň technický i datový audit, vytipujeme rizikové oblasti, nalezneme způsob vhodného řešení vč. změny vnitřních procesů, vypracování nutné dokumentace, úpravu softwarového řešení či Vám případně nabídneme i služby pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO). V případě Vašich jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte zde: gdpr@fialova-ak.cz
Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

M
Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

M

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje