WE ALWAYS STAND ON
THE RIGHT SIDE.

ON YOURS.

Contacts

Data mailbox

Bank account

Česká spořitelna, a.s.
4943928339/0800

Personal data protection

Data collected through the registration form are kept in accordance with valid Acts of Czech Republic, in particular in accordance with the Act No. 181/2000 Col., on personal data protection, as amended.

All data so obtained are processed exclusively for internal needs and are not disclosed to 3rd persons. These data are only and exclusively processed in the extent which the Act on personal data protection allows, that is mainly in its s. 5 ss. 2 par. b) and in its s. 5 ss. 6.

M
Mgr. Fialová Petra

ID No.: 66256330
VAT ID No.: CZ7356130100

Seat at:
Vinohradská 112
Capital city Prague

CBA registration number:
09921

Natural person operating as entrepreneur under Acts other than the Act on licensed trades or the Act on agriculture, not registered in the Commercial register.

IS ARES - Register of economic subjects

Out-of-court dispute resolution between attorney and client – consumer
The Czech Bar Association was appointed on 5.2.2016 by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic to resolve out-of-court consumer disputes in the area of disputes between attorney and consumer arising out of Contracts on provision of legal services (in accordance with Act No. 634/1992 Col., on the protection of consumer, as amended). The website of the appointed subject is www.cak.cz.

M

Personal data protection

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.